Opwaarderen (BETA)

Maak het bedrag dat u wilt aankopen over naar NL82 TRIO 0788 8219 62 tnv Coöperatie Circulair Geld Nederland, onder vermelding van het woord "aankoop circulair geld", uw (bedrijfs)naam en email. Eén Circulaire Euro kost één gewone euro. Binnen één werkdag krijgt u dan het bedrag in circulaire euro’s op uw rekening gestort.